แนะนำการใช้งาน | tutor-mass.com

แนะนำการใช้งาน

วิธีการลงทะเบียนและใช้งาน

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว" ที่มุมขวาด้านบน

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วกดบันทึกข้อมูล

ตรวจสอบประวัติการเข้าสู่ระบบและดูวีดีโอ

เลือกเมนู "ประวัติการเข้าสู่ระบบหรือประวัติการดูวีดีโอ" ที่มุมขวาด้านบน

วิธีการใช้งานแบบสอบถาม

เลือกเมนู "สอบ-ถาม" ที่มุมขวาด้านบน

กรอกสิ่งที่จะถามในช่องและกดส่ง และรอการตอบกลับ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เลือกเมนู"เปลี่ยนรหัสผ่าน" ที่มุมขวาด้านบน

กรอกรหัสผ่านใหม่ในช่องรหัสผ่านใหม่และกรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกดปุ่มบันทึกรหัสผ่านใหม่เพื่อบันทึก